วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 MAX สนาม 3 ณ ตลาดสดสำเภาทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 MAX สนาม 3 ตลาดสดสำเภาทอง สุราษฎร์ธานี (ต่อ) 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 LEO FAST SUPER dB ณ ตลาดเจริญศรี วารินชำราบ อุบลราชธานี

ผลพลังเสียงสนาม อุบล

ผลสนาม อุบล dB fit SQ

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 โชว์พลังเครื่องเสียงรถยนต์ตลาดมิตซู by Dj หนุ่มโพธิ์ทอง, Dj ชาย เจ และ Dj

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 มหกรรมเครื่องเสียงเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา ณ วัดแคราย by สาครซาวด์ และ น้าหนุ่มคาร์ออดิโอ

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2556 USACi 2013 ณ สนามบินน้ำ นนทบุรี