วันที่ 7 กันยายน 2557 3K CARaudio-club dB Make Race @ พีระฯเซอร์กิต

สนับสนุนโดย

โลโก้ ช่วยคร็อปด้วย

รูปเด่นงาน 3K