วันที่ 20-21 กันยายน 2557 LEO FAST SUPER dB Final ณ ตลาดตะวันทอง รังสิต

สนับการเดินทางโดย

โลโก้ Q-Tech โลโก้-Climax โลโก้-IRON-HORSE