วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นครราชสีมา dB Contest TNG SPL 2013 Ontour ณ สนามแข่งรถจอหองาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 USACi 2013 ณ วัดโกรกกราก

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ฉัตรวิไลขึ้นบ้านใหม่ ตะพานหิน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 USACi 2013 ณ ประจันตคาม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ชมรมคนรักสนุก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 Dj ดา Yes บางพลี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 วัดมาบใหญ่ตราด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 มอเตอร์โชว์สองอิเลคทรอนิคส์ by EXAD ณ แหลมทอง

วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2556 บิ๊กอ่างทองมอเตอร์โชว์ ข้างสนง.อบจ.อ่างทอง