อาจารย์อั๋น…หนึ่งในผู้ตัดสินแถวหน้าของเมืองไทย

ชื่อนายนพดล เสริฐคัมภ์ศร ชื่อเล่นอั๋น “นายหูทองแดง เสริฐ” เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2516 เกิดที่ กรุงเทพฯ เรียนจบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนปทุมคงคา และเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา ที่สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ จ. ฉะเชิงเทรา ในสาขานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ เริ่มสนใจเรื่องเครื่องเสียงตั้งแต่ปี 2530 เริ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ในสายนี้มานานจนได้มีโอกาสได้เข้าทํางานกับ บริษัท โซนิควิชั่น จํากัด เป็นพนักงานขายสินค้า โดยมีสินค้าที่ขายคือ Boston ,Audison , Van Dan Hul , เป็นจุดเริ่มต้นในปี 2540 เป็นต้นมา และเก็บเกี่ยวความรู้มาตลอดจนมีโอกาสได้รู้จักกับ อาจารย์ชานนท์ เจนกิตติยนต์ เป็นผู้ชักนําให้เข้าไปเป็น วิทยากรรับเชิญ ใน สวพ 91 ตอบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ ในช่วง 3-4 ทุ่ม เมื่อปะมาณปี 2445 และได้มีโอกาส สอบเป็นกรรมการ ให้กับสถาบันของ Usaci กับ dB Drag โดยสอบได้ A License และได้ทําการตัดสินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้ได้ทําการตัดสินเพิ่มเติมให้กับสถาบันต่างๆดังนี้ Leo Fast , ไทคัพ , 3K Battery , Caraudio-club.com,และงานชิงถ้วยพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปี 2556 ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างที่สุดรวมถึงงานแข่งอีกหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นงานชมรมของ จ.นครสวรรค์ , ชมรมเครื่องเสียง  จ.จันทบุรี เป็นต้น และปัจจุบันก็ได้เป็น บรรณาธิการของนิตยสารCarxtrememag ซึ่งเป็นนิตยสารออนไลน์ โดยใช้นามปากกาว่านายหูทองแดง เสริฐ และก็ทําธุรกิจเล็กๆส่วนตัว เกี่ยวกับอุปกรณ์จุกจิกที่ใช้กับเครื่องเสียง และรับสอนเครื่องเสียงรถยนต์ และรับจ้างจูนเสียงรถ ไม่ว่าจะเป็นแนว SQ , SQL , SPLรวมถึงการเป็นคนคัดสินค้าให้กับบริษัทที่นําเข้าเครื่องเสียงรถยนต์ และตอนนี้กําลังผลิตอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในวงการเครื่องเสียงรถยนต์ ซึ่งยังไม่มีใครคิดค้นได้ในเมืองไทยโดยผมจะเป็นคนแรกที่คิดสินค้านี้ และทําการจดสิทธิบัตรเก็บไว้อีกด้วย หากต้องการติดต่อเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 081-4423800 และ 081-8903800 ได้ตลอดเวลาครับ

อั๋น 01

อั๋น 02

อั๋น 03

อั๋น 04

อั๋น 05

อั๋น 06

อั๋น 07

อั๋น 08

อั๋น 09

อั๋น 10

อั๋น 11

อั๋น 12

อั๋น 13

อั๋น 14