วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 โคราชคาร์แดร็กเรซซิ่ง by เสี่ยพัฒน์ ณ สนามแข่งรถลานมัน ด่านขุนท

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14