วันที่ 28 เมษายน 2556 CAC dB FIGHTING CONTINUATION ณ อบจ.จันทบุรี by Perfect Sound

วันที่ 27 เมษายน 2556 LEO FAST SUPER dB CONTEST มอบรางวัลความดังสูงสุดแห่งปี ณ โรงแรมพระนครแกรนด์

วันที่ 13 เมษายน 2556 โชว์พลังเสียงวัดคลองโคน

วันที่ 9 เมษายน 2556 ลานโลตัสรังสิต by Dj ไฮเอ็น

วันที่ 6 เมษายน 2556 เกษม BIG MOTOR SHOW by Dj ธงชัย ณ ทุ่งสะเดา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 เมษายน 2556 หวังคาร์ออดิโอ มินิมอเตอร์โชว์ ณ ตลาดเจริญทรัพย์