วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 สอยดาวมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 1

DSC05216

DSC05303

DSC05374