NP AIR & SOUND สกลนคร บริหารโดยช่างน้อย โทร 081-1831614

NP AIR & SOUND สกลนคร

บริหารโดย…ช่างน้อย โทร 081-1831614

72 หมู่ 10 ถนนพังโคน – วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

(ทางไปมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน)