นำชัย อิเล็กทรอนิกส์ อุดรธานี บริหารโดย…หนุ่ย ปรีชา โพธินาม โทร 081-2622423, 086-8619939

นำชัย อิเล็กทรอนิกส์ อุดรธานี

บริหารโดย…หนุ่ย ปรีชา โพธินาม โทร 081-2622423, 086-8619939

306/1 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี