เล็กประดับยนต์ นครพนม บริหารโดย…เล็ก จักรกฤษ ไชยสิริกรสกุล โทร 081-1848191, 090-3377344

เล็กประดับยนต์ นครพนม

บริหารโดย…เล็ก จักรกฤษ ไชยสิริกรสกุล โทร 081-1848191, 090-3377344

696 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

e-mail : lekindo@hotmail.com