มินท์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ อินทร์บุรี บริหารโดย…เทพชัย แก่นพรหมมา โทร 085-1961266

มินท์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ อินทร์บุรี

บริหารโดย…เทพชัย แก่นพรหมมา โทร 085-1961266

ทางเข้าโรงพยาบาลอินทร์บุรี 35/7 หมู่ 1 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี