กฤษฏิพล อิเล็คทรอนิกส์ บริหารโดย…ช่างปอน พงศักดิ์ บัวเสนา โทร 083-2909579

กฤษฏิพล อิเล็คทรอนิกส์

ทีมงาน KOMA ขอนแก่น

บริหารโดย…ช่างปอน พงศักดิ์ บัวเสนา โทร 083-2909579

606/4-5 หมู่ 22 ถนนสีหราชเดโชไชย ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000