สหัศวรรษ ตลาดลูกแก บริหารโดย…หนุ่ม วิเชษฐ์ ล่อนอารีย์ โทร 081-8809705

สหัศวรรษ ตลาดลูกแก

SAHASSAWAS Sound Station

บริหารโดย…หนุ่ม วิเชษฐ์ ล่อนอารีย์ โทร 081-8809705

18/4-5 หมู่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120