วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เดอะฟาสสอยดาวสปีดแดร็ก ครั้งที่ 2 ณ ลานมันเสี่ยบอล by ลภออโต้เซอร์วิส