วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สนามชัยมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 1 by ทีมงาน General 200,000 W

000_resize 001.1_resize 001.2_resize 002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.3_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize