วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 สหาย dB Contest ณ ตลาดน้ำลำปำ จ.พัทลุง by Ton X Ray & ยศ Best HiFi

00

01

 

02.1_resize 02.2_resize 03.1_resize 03.2_resize04.1_resize 04.2_resize 05.1_resize 11778044_1028534223846875_1930347850_n06.1_resize 06.2_resize07.1_resize 11748575_1028533797180251_11700587_n08.1_resize 08.2_resize 09.1_resize 09.2_resize 10.1_resize 10.2_resize 11.1_resize 11.2_resize