วันที่ 8 สิงหาคม 2558 แถลงกติกาการแข่งขัน TCAC ณ สวนน้อยหน่ารีสอร์ท

000

001 02_resize 003_resize 004_resize 005_resize 006_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize 011.1_resize 011.2_resize 012.1_resize 012.2_resize