วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 อุดรธานี Caraudio Rally Ontour by Car Magazine @ 168 แพลทตินั่ม

000_resize 001_resize 002_resize 003_resize 004_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize 011.1_resize 011.2_resize