วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ลภออโต้ Sound Contest @ ตลาดยิ่งเจริญ แสนตุ้ง ตราด

0001_resize 0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize 0009.1_resize 0009.2_resize 0010.1_resize 0010.2_resize 0011.1_resize 0011.2_resize