วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สหาย DB CONTEST@ สนามมวยสุวรรณเภรี จังหวัดพะเยา

000 001_resize 002_resize 003_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize 011.1_resize 011.2_resize 012.1_resize 012.2_resize 013.1_resize 013.2_resize 014.1_resize 014.2_resize