วันที่ 4 ตุลาคม 2558 โชว์พลังเสียงโดย ป๋าเล็กโมดิฟาย เก่งลายพราง และดีเจไฮเอ็น

000_resize 001_resize 002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize