วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ดีเจไฮเอ็นฯ โชว์พลังเสียง ณ ตลาดสวนสุพรรณ ข้างดรีมเวิล์ด

001_resize 002_resize 003_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize