7 พฤศจิกายน 2558 งานพี่บอลเมโลดี้ จัดงานที่จังหวัดอยธยา