วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 สมุทรสาคร Caraudiorallyontour ณ อนุสรณ์พลาซ่า

000_resize 001_resize 002_resize 003_resize 004_resize 005_resize 006_resize 007_resize 008_resize 009_resize 010_resize 011.1_resize 011.2_resize 012.1_resize 012.2_resize 013.1_resize 013.2_resize 014.1_resize 014.2_resize 015.1_resize 015.2_resize 016.1_resize 016.2_resize 017.1_resize 017.2_resize 018.1_resize 018.2_resize 019.1_resize 019.2_resize 020.1_resize 020.2_resize 021.1_resize  021.3_resize