วันที่ 10 มกราคม 2560 งานงิ้วประจำปี ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ by Wat Lefven

000_resize

001.1_resize001.2_resize 002.1_resize002.2_resize 003.1_resize003.2_resize  004.2_resize005.1_resize 005.2_resize005.3_resize