วันที่ 15 มกราคม 2561 มหกรรมโชว์เครื่องเสียง ครั้งที่ 4 ณ หนองบัวลำภู by คิงส์ซาวด์

รูปนี้ขึ้นรูปแรก0000_resize0001.1_resize 0001.2_resize 0002.1_resize 0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0008.1_resize 0008.2_resize 0009.1_resize 0009.2_resize 0010.1_resize 0010.2_resize 0011.1_resize 0011.2_resize 0012.1_resize 0012.2_resize 0013.1_resize 0013.2_resize 0014.1_resize 0014.2_resize 0015.1_resize 0015.2_resize