วันที่ 4 มีนาคม 2561 สหาย RTA & dB Contest ณ วัดมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

0000

IMG_9163_resize IMG_9272_resize IMG_9278_resize IMG_9288_resize IMG_9298_resize IMG_9358_resize IMG_9360_resize IMG_9501_resize IMG_9539_resize IMG_9586_resize IMG_9590_resize IMG_9686_resizeIMG_9652_resize IMG_9724_resize