วันที 24 มีนาคม 2561 ร่วมบุญร่วมโชว์ ณ วัดราษฎร์บำรุง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี by ตี๋ ศิษย์พระใหญ่ & บอย ตู้มาร

0000_resize0001_resize0002_resize0003_resize0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize