วันที่ 24 มิถุนายน 2561 มิตติ้งคนรักเครื่องเสียงนวนคร 2014 ณ ตลาดนัดทรัพย์นคร