วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สหาย RTA CONTEST ณ วัดไทยาวาส by TON X-Ray