วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เพชรบูรณ์ ซิตีิ 2018 by Wat Lefven & เซอรืกิตทีม