วันที่ 21 สิงหาคม 2561 Nakamichi @ Big MOTOR SALE 2018