วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2557 บิ๊กมอเตอร์โชว์สระบุรี ครั้งที่ 4 by กัสเซม & สองการยาง

0001_resize 0002_resize 0003_resize 0004_resize 0005_resize 0006.1_resize 0006.2_resize 0006.3_resize 0007.1_resize 0007.2_resize 0007.3_resize 0008.1_resize 0008.2_resize 0008.3_resize 0009.1_resize 0009.2_resize 0009.3_resize 0010.1_resize 0010.2_resize 0010.3_resize