ฉลอง 35 ปี นิตยสารรถ

แรลลี่ 35 ปี นิตยสารรถ

วันที่ 12 ตุลาคม 2557 แรลลี่ 35 ปีนิตยสารรถ ณ ตลาดอินโดจีน นครนายก

ex banner4x16 m ok