วันที่ 6 ธันวาคม 2557 มิตติ้งชมรมดังแบบพอเพียง ณ ตลาดบางปลา สมุทรปราการ

 000_resize 001_resize 002_resize 003_resize 004_resize 005_resize 006_resize 007_resize 008_resize 009_resize 010_resize 011_resize 012_resize 013_resize 014_resize