วันที่ 10 ธันวาคม 2557 USACi & dB Drag Racing Final 2014 ณ ห้างทวีกิจ บุรีรัมย์

01_resize