วันที่ 15 ธันวาคม 2557 CAA ประชุมใหญ่ประจำปี 2014 ณ เจ้าพระยาปาร์ค

001_resize

 003_resize

002_resize