วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 มหกรรมโชว์และแข่งพลังเสียงการกุศลเพื่อน้อง

01_resize02_resize

03_resize

04_resize

05_resize

06_resize

07_resize

08_resize