วันที่ 6 มกราคม 2558 นครปฐมซุปเปอร์โชว์ ครั้งที่ 2 by สัญญาซาวด์

0001_resize

0002_resize

0003_resize