วันที่ 19 มกราคม 2558 วัฒนานครมินิมอเตอร์โชว์ by อู่ปองพลเซอร์วิส

00_resize 01_resize 02_resize 03.1_resize 03.2_resize 04.1_resize 04.2_resize 05.1_resize 05.2_resize 06.1_resize 06.2_resize