วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เดอะวินเนอร์ & ทีมสหายร่วมส่งมอบเงินบริจาคแก่โรงเรียนบ้านเพียง

001 002_resize 003_resize 004_resize 005_resize 006_resize 007_resize 008_resize 009_resize 010_resize