วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โชว์พลังเสียง ณ สนามธูปเตมีย์ by ยิ้มสยามโปรโมชั่น

002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 005.2_resize  006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize 011.1_resize 011.2_resize 012.1_resize 012.2_resize  013.2_resize