วันที่ 19-20 กันยายน 2558 FRANK Super dB challenge 2015 ณ ตลาดไท

11998526_1061607377206226_457186729_n

001_resize 002_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize