วันที่ 3 ตุลาคม 2558 สาธิตจุฬาฯแรลลี่ SATURDAY NIGHT FEVER

00_resize_resize 01_resize 02_resize 03_resize 04_resize 05.1_resize 05.2_resize 06.1_resize 06.2_resize 07.1_resize 07.2_resize 08.1_resize 08.2_resize