วันที่ 11 ตุลาคม 2558 มิตติ้งการกุศล ชมรมดังแบบพอเพียง ณ ลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลท่าลาน

001_resize 002_resize 003_resize

004.1_resize 004.2_resize

005.1_resize 005.2_resize

006.1_resize 006.2_resize

007.1_resize 007.2_resize

008.1_resize 008.2_resize

009.1_resize 009.2_resize

010.1_resize 010.2_resize

011.1_resize 011.2_resize

012.1_resize 012.2_resize

013.1_resize 013.2_resize

014.1_resize 014.2_resize

015.1_resize 015.2_resize

016.1_resize 016.2_resize

017.1_resize 017.2_resize

018.1_resize 018.2_resize