วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 3K CAC SPL 2015 สนาม 5 ณ สนามพีระฯ

0000_resize 0001_resize 0002_resize 0003_resize 0004_resize 0005_resize 0006_resize 0007_resize 0008_resize

0009.1_resize 0009.2_resize 0010.1_resize 0010.2_resize 0011.1_resize 0013.2_resize 0013.1_resize 0012.2_resize 0012.1_resize 0011.2_resize