วันที่ 9 มกราคม 2559 โชว์พลังเสียง by ดีเจยาย่า ขาเมาสัญจร ณ สนามคลอง 5

0000_resize 0001_resize

 

0002.1_resize0002.2_resize 0003.1_resize 0003.2_resize 0004.1_resize 0004.2_resize 0005.1_resize 0005.2_resize 0006.1_resize 0006.2_resize