วันที่ 7 มกราคม 2559 โชว์พลังเสียง ณ ตลาดนัดวัดคลองเจ้า by ดีเจเฉาก๊วย & ดีเจบอม

0001_resize 0002_resize 0003_resize 0004.1_resize 0004.2_resize