วันที่ 27 มกราคม 2559 งานบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิเชียรบุรี by เซอร์กิตทีม & ทัชคาร์โปรเจคซาวด์

001_resize

002.1_resize002.2_resize

003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize 008.1_resize 008.2_resize 009.1_resize 009.2_resize 010.1_resize 010.2_resize 011.1_resize 011.2_resize 012.1_resize 012.2_resize 013.1_resize 013.2_resize 014.1_resize 014.2_resize
015.1_resize 015.2_resize
015.3_resize 016.1_resize
016.2_resize 016.3_resize